01

Colectare amiabila (Soft collection)

 • Strategie completa de colectare debite, constand in actiuni de tip “first wash” urmate de un calendar de actiuni de follow-up (apeluri telefonice, mesaje de tip SMS, notificari) si actiuni de tip “second wash”
 • Activitati de tip inbound (telefonic & email) pentru orice aspecte legate de activitatea de colectare debite restante
 • Actiuni dedicate de monitorizare a dosarelor de executare silita si de insolventa

02

Monitorizare actiuni de
pre-executare si executare
silita (Hard collection)

 • Pregatirea, sustinerea si monitorizarea actiunilor legale
 • Identificarea, contractarea, monitorizarea si supervizarea colaborarilor cu reteaua de executori judecatoresti (peste 280 de parteneri la nivelul tarii);
 • Managementul portofoliului: actiuni de follow-up, actiuni de vizite pe teren, rapoarte de plati, rapoarte de performanta.
 • Procesul de management al documentelor (pregatirea dosarelor de executare silita);
 • Procesarea tuturor solicitarilor (primire / expediere)

03

Recuperare in cadrul procedurii de insolventa

 • Monitorizare continua a procedurii de insolventa (faliment)
 • Reprezentarea intereselor creditorilor pe parcursul procedurilor legale
 • Supervizarea recuperarilor in cadrul procedurii de insolventa

Segmentarea portofoliului

Actiuni cheie ce asigura un grad inalt de eficienta a procesului de
colectare, cu personalizare pe tipologia creantelor
(Portofolii de credite negarantate sau creante negarantate)

01

Ratele de recuperare variaza in functie vechimea si valoarea medie a debitelor restante, perioada de colectare si actiunile intreprinse anterior externalizarii

02

Ratele cele mai mari de succes se inregistreaza atunci cand debitele sunt externalizate imediat dupa ce acestea devin scandente

03

Managementul timpului si organizarea resurselor sunt cruciale in cadrul procesului de recuperare pe cale legala pentru initierea procedurilor in termenele si strategiile stabilite impreuna cu clientii companiei, cu respectarea prevederilor legsilative